desktop-banner
tablet-banner
mobile-banner

4 proste kroki

w celu uzyskania zwrotu pieniędzy

 1. Kup produkt objęty promocją od uczestniczącego w niej sprzedawcy z kraju objętego promocją w okresie od 29 listopada 2018 do 31 styczeń 2019 r. 
 2. Zaczekaj 30 dni od dnia zakupu, zanim złożysz zgłoszenie o zwrot pieniędzy, ponieważ zakupiony produkt ROLI można zwrócić w ciągu 30 dni.

  Niniejsza promocja nie obejmuje zwróconych produktów.
 3. Wypełnij formularz zgłoszenia w okresie od 30. do 60. dnia od daty zakupu.

  Do tego celu potrzebny jest dowód zakupu oraz numer seryjny urządzenia.
 4. Pieniądze zostaną wysłane Ci przelewem bankowym w ciągu 20 dni roboczych od zatwierdzenia zgłoszenia.

Okno do wysłania zgłoszenia

 

Dzień 1

Data zakupu

 

Dzień 30

Pierwszy dzień,
w którym można
wysłać zgłoszenie

Dzień 60

Ostatni dzień,
w którym można
wysłać zgłoszenie

Sprawdź status swojego roszczenia

Informacje o statusie wniosku

Numer referencyjny
Status
Informacje

Formularz zgłoszenia

*pola obowiązkowe
Dane osobowe
Aby zarejestrować się, musisz mieć co najmniej 18 lat.
Polska
Dane konta bankowego
Informacja o zakupie

● Numer seryjny jest umieszczony na spodzie produktu ROLI.

● W przypadku zestawu Songmaker Kit należy podać tylko numer seryjny Seaboard Block.

● W przypadku zestawu Beatmaker Kit należy podać tylko numer seryjny Lightpad Block M.

DD/MM/RRRR

● Odpowiedni dowód zakupu musi zawierać dane sprzedawcy, cenę zakupu, nazwę produktu oraz datę jego nabycia.

● W przypadku zakupu dokonanego na stronie www.roli.com paragon zostanie przesłany po wysłaniu towaru. Paragon zostanie wysłany e-mailem z tematem: „Your ROLI Purchase Receipt”.

● Możesz wysłać pliki w formacie JPG, TIF i PDF.

● Twój plik nie powinien być większy niż 4 MB.

Zaktualizowano 10:45 / 02-sty-2019

Niniejszym Uczestnicy akceptują/akceptujesz podane warunki („Warunki”). Wszelkie informacje lub wskazówki dotyczące Promocji opublikowane przez Organizatora Promocji na stronie www.roli.com/cashback2018 stanowią część Warunków.

Organizator Promocji

1. Organizatorem Promocji jest spółka ROLI Ltd. z siedzibą pod adresem: 2 Glebe Road, Dalston, London, E8 4BD („Organizator Promocji”). Prosimy nie wysyłać na powyższy adres żadnych Zgłoszeń ani innej korespondencji związanej z Promocją. Dane kontaktowe do celów związanych z wysyłaniem Zgłoszeń podano w paragrafie 14 poniżej.

Okres Promocji

2. Promocja rozpoczyna się o godz. 16.00 (GMT) 29 listopada 2018 r. i potrwa do godz. 23:59 (GMT) 31 styczeń 2019 r. („Okres Promocji”). Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany Okresu Promocji.

Prawo do udziału

3. W Promocji mogą brać udział osoby pełnoletnie, które (a) zakupią Produkt Objęty Promocją w jednym z krajów wymienionych poniżej („Kraje Objęte Promocją”) od Uczestniczącego Sprzedawcy, lub (b) zakupią od Uczestniczącego Sprzedawcy w Internecie Produkt Objęty Promocją, który zostanie wysłany do Kraju Objętego Promocją („Uczestnik”).

 • Austria
 • Australia
 • Belgia
 • Kanada
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Indie
 • Irlandia
 • Włochy
 • Japonia
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Holandia
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Słowacja
 • Republika Południowej Afryki
 • Korea Południowa
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • USA
 • Wielka Brytania

4. W Promocji nie może wziąć udziału żadna osoba związana z nią zawodowo, w tym np. pracownicy Organizatora Promocji, jego przedstawiciele, sprzedawcy hurtowi lub detaliczni, personel sprzedaży bądź dystrybutorzy.

Oferta

Kompletną listę Uczestniczących Sprzedawców podano na stronie internetowej, którą można znaleźć tutaj. Strony internetowe niezależnych podmiotów i portale aukcyjne są wyłączone z Promocji, nawet jeśli sprzedaż na nich jest prowadzona przez uprawnionego sprzedawcę detalicznego.

5. Uczestnicy, którzy zakupią nowy (tzn. nieodnowiony przez producenta, nieużywany, niepodemonstracyjny, nienaprawiany, niezwrócony przez innego użytkownika) model jednego z następujących produktów:
● Lightpad Block M,
● Seaboard Block,
● pakiet Seaboard Block,
● zestaw Beatmaker Kit,
● zestaw Songmaker Kit,
● zestaw Songmaker Kit wersja GarageBand Edition,
● Seaboard RISE 25,
● Seaboard RISE 49,
(każdy z nich zwany poniżej „Produktem Objętym Promocją”, a łącznie – „Produktami Objętymi Promocją”) od Uczestniczącego Sprzedawcy wymienionego na stronie Uczestniczących Sprzedawców („Uczestniczący Sprzedawcy”) w Okresie Promocji i otrzymają oraz zatrzymają Produkt Objęty Promocją, mogą wysłać Zgłoszenie, na zasadach określonych poniżej w sekcji „Zgłoszenia”, aby otrzymać zwrot pieniędzy („Nagroda”) przelewem bankowym.

6. Wartość Nagrody zależy od Produktu Objętego Promocją i kraju zakupu.

Kraj

Waluta

Lightpad Block M

Seaboard Block & Seaboard Block Bundle

Beatmaker Kit

Songmaker Kit & Songmaker Kit GarageBand Edition

Seaboard RISE25

Seaboard RISE49

Austria

EUR

25

40

40

65

85

130

Australia

AUD

40

70

70

100

140

200

Belgia

EUR

25

40

40

65

85

130

Kanada

CAD

40

65

65

100

125

200

Czechy

CZK

675

1,125

1,125

1,685

2,250

3,375

Dania

DKK

180

300

300

475

600

950

Estonia

EUR

25

40

40

65

85

130

Finlandia

EUR

25

40

40

65

85

130

Francja

EUR

25

40

40

65

85

130

Niemcy

EUR

25

40

40

65

85

130

Indie

INR

2,100

3,500

3,500

5,000

7,000

10,000

Irlandia

EUR

25

40

40

65

85

130

Włochy

EUR

25

40

40

65

85

130

Japonia

JPY

3,000

5,000

5,000

8,000

11,000

16,000

Łotwa

EUR

25

40

40

65

85

130

Litwa

EUR

25

40

40

65

85

130

Luksemburg

EUR

25

40

40

65

85

130

Holandia

EUR

25

40

40

65

85

130

Nowa Zelandia

NZD

40

70

70

100

140

200

Norwegia

NOK

250

400

400

600

800

1,200

Polska

PLN

110

185

185

280

370

560

Portugalia

EUR

25

40

40

65

85

130

Słowacja

EUR

25

40

40

65

85

130

Republika Południowej Afryki

ZAR

435

720

720

1,085

1,450

2,170

Korea Południowa

KRW

35,000

57,000

57,000

85,000

114,000

170,000

Hiszpania

EUR

25

40

40

65

85

130

Szwecja

SEK

250

450

450

700

900

1,400

Szwajcaria

CHF

30

50

50

75

100

150

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AED

110

185

185

275

370

555

USA

USD

30

50

50

75

100

150

Wielka Brytania

GBP

25

40

40

60

75

115

Nagroda zostanie przekazana wyłącznie przelewem na konto bankowe w kraju, w którym nabyto Produkt Objęty Promocją (w przypadku kupna w sklepie stacjonarnym) lub do którego go wysłano (w przypadku kupna przez Internet).

7. Każdy Uczestnik może wysłać maksymalnie jedno Zgłoszenie dotyczące każdego Produktu Objętego Promocją, w sumie nie więcej niż dwa Zgłoszenia.

8. Zakupy dokonane na portalach aukcyjnych (np. eBay) lub od niezależnych sprzedawców na stronach sklepów internetowych (np. Amazon Marketplace) są wyraźnie wyłączone z niniejszej Promocji.

9. Nagroda nie może zostać przeniesiona na inną osobę ani wypłacona w innej formie.

10. Nabywca zobowiązuje się przestrzegać warunków firmy ROLI przedstawionych tutaj, które zostają włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie.

Złożenie Zgłoszenia

10. Uczestnik, który nabył Produkt Objęty Promocją w Okresie Promocji powinien wejść na stronę www.roli.com/cashback2018 nie wcześniej niż 30 i nie później niż 60 dni od daty zakupu („Okres Składania Zgłoszeń”). Na przykład w przypadku zakupu dokonanego 29 listopada 2018 roku Zgłoszenie można złożyć w terminie od 29 grudnia 2018 roku do 28 stycznia 2019 roku. Zgłoszenia otrzymane poza Okresem Składania Zgłoszeń zostaną uznane za nieważne i nie zostaną zaakceptowane.

11. Aby złożyć Zgłoszenie, należy wcisnąć przycisk „Złóż zgłoszenie” na stronie www.roli.com/cashback2018, w wyniku czego otworzy się nowe okno. Należy wypełnić internetowy formularz Zgłoszenia:
● podając tożsamość i wiek Uczestnika;
● podając numer seryjny Produktu Objętego Promocją, który znajduje się na jego spodzie. W przypadku zestawu Songmaker Kit należy podać tylko numer seryjny Seaboard Block. W przypadku zestawu Beatmaker Kit należy podać tylko numer seryjny Lightpad Block M;
● przesyłając dowód zakupu Produktu Objętego Promocją od Uczestniczącego Sprzedawcy (wyraźnie stwierdzający zakup Produktu Objętego Promocją, z datą jego zakupu, ceną i nazwą Uczestniczącego Sprzedawcy);
● podając wszystkie dane bankowe potrzebne do przelewu; oraz
● podając wszelkie inne wymagane informacje
(„Zgłoszenie”).

12. Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora Promocji. W ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty złożenia Zgłoszenia Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z informacją o tym, czy jego Zgłoszenie zostało zaakceptowane i zatwierdzone („Zatwierdzenie Zgłoszenia”). Należy sprawdzić swój folder z wiadomościami-śmieciami (spamem).

13. W przypadku Zatwierdzenia Zgłoszenia Uczestnik otrzyma Nagrodę przelewem bankowym w ciągu 20 (dwudziestu) dni roboczych.

14. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia Uczestnik powinien skontaktować się z zespołem obsługi klienta Organizatora Promocji, pisząc na adres cashbackpromo@rolisupport.freshdesk.com lub wypełniając specjalny formularz tutaj w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od złożenia Zgłoszenia.

15. Jeśli Zgłoszenie zostanie uznane za złożone nieprawidłowo, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym e-mailem w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty złożenia i będzie miał możliwość przedłożenia wymaganych informacji w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych. Jeśli w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od wysłania wiadomości e-mail do Uczestnika nie zostanie otrzymana jego odpowiedź, Zgłoszenie zostanie uznane za nieważne, a Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania Nagrody. Jeśli uczestnik poda nieprawidłowe dane kontaktowe lub rachunku bankowego, a nagroda zostanie już wysłana, jej zwrot lub wymiana nie zostaną dokonane, dopóki nie nastąpi zwrot należnej kwoty nagrody.

16. Zgłoszenia niekompletne zostaną uznane za nieważne. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za dane utracone, opóźnione lub uszkodzone podczas komunikacji lub przekazywania Zgłoszeń.

17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo odrzucenia – według swojego wyłącznego uznania – Zgłoszenia, które w jego opinii nie spełnia niniejszych Warunków.

18. W uzasadnionych sytuacjach Organizator Promocji ma prawo podjęcia wszelkich uzasadnionych czynności chroniących go przed oszukańczymi i nieważnymi Zgłoszeniami, w tym może na przykład wymagać dodatkowej weryfikacji dowodu zakupu.

19. Uczestnik, który zwróci Produkt Objęty Promocją lub anuluje jego dostawę przed złożeniem Zgłoszenia, nie może złożyć Zgłoszenia. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do sprawdzenia u Uczestniczącego Sprzedawcy, czy Produkt Objęty Promocją został zwrócony. Składając Zgłoszenie, Uczestnik wyraża zgodę na takie postępowanie Organizatora Promocji.

20. Aby sprawdzić status Zgłoszenia, Uczestnik powinien skorzystać z funkcji śledzenia Zgłoszeń, dostępnej na stronie internetowej Promocji. Pytania do obsługi klienta można wysyłać tutaj.

Ochrona prywatności i danych

21. Składając Zgłoszenie, Uczestnik zgadza się na przekazanie jego danych osobowych firmie Interpay Sales Promotions (która zarządza Promocją w imieniu Organizatora Promocji) oraz akceptuje politykę ochrony prywatności Organizatora Promocji, której treść dostępna jest pod adresem: https://roli.com/legal/privacy-policy. Firma Interpay Sales Promotions będzie korzystała z informacji dotyczących Uczestnika wyłącznie w celu zarządzania Promocją.

22. Składając Zgłoszenie, Uczestnik wyraża zgodę na to, aby Organizator Promocji, tj. firma ROLI, miała dostęp do przekazanych przez niego informacji, jeśli będzie to konieczne do zarządzania Promocją.

23. Dane i informacje przekazane przez Uczestnika podczas przystępowania do Promocji lub składania Zgłoszenia nie zostaną użyte do jakiegokolwiek celu promocyjnego ani nie zostaną przekazane żadnej osobie trzeciej, z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszych Warunkach oraz do celów przeprowadzenia Promocji.

Kwestie ogólne

24. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków, działając racjonalnie i zgodnie z wszelkimi odnośnymi przepisami prawa i kodeksami postępowania.

25. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za: (a) nieotrzymanie Zgłoszenia z powodu problemów z jego przesłaniem lub innych okoliczności poza jego racjonalną kontrolą; (b) jakiekolwiek opóźnienie, niewłaściwe skierowanie lub wadliwe przesłanie informacji, Zgłoszenia lub Nagrody; (c) wadliwe działanie lub awarię sprzętu komputerowego lub komunikacji; (d) zakłócenia, straty lub szkody spowodowane przez zdarzenia poza kontrolą Organizatora Promocji; oraz (e) błędy drukarskie lub typograficzne w jakichkolwiek materiałach związanych z Promocją.

26. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszelkich odnośnych podatków oraz innych kosztów i wydatków, jeśli Warunki nie przewidują inaczej.

27. Poprzez uczestnictwo w Promocji Uczestnik zgadza się – w maksymalnym zakresie dozwolonym przez wszystkie odnośne przepisy – przejąć od Organizatora Promocji, podmiotów powiązanych z nim kapitałowo oraz jego administratora danych wszelką odpowiedzialność za wszelkie urazy, szkody i straty związane z uczestnictwem w Promocji, w tym na przykład w związku z przyznaniem, przyjęciem, otrzymaniem, posiadaniem, używaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem Nagrody. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy oszustwa (w tym świadomego wprowadzenia w błąd), śmierci lub uszkodzenia ciała w wyniku zaniedbania ze strony Organizatora Promocji.

28. Promocją zarządza firma Interpay Sales Promotions („SP”), zarejestrowana w Irlandii za numerem 476077, z siedzibą pod adresem: IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia.

29. Promocja podlega prawu angielskiemu i wszystkie strony akceptują wyłączną jurysdykcję angielskich sądów.

* Akceptuję Warunki i zapoznałem(-am) się z Polityką ochrony prywatności. Składając zgłoszenie, akceptuję fakt, że w razie potrzeby firma ROLI, będąca organizatorem promocji, uzyska dostęp do moich danych.