desktop-banner
tablet-banner
mobile-banner

4 jednoduché kroky

na vrátenie peňazí

 1. Od zúčastneného predajcu si od 29. novembra 2018 do 31. január 2019 zakúpte spôsobilý produkt v spôsobilej krajine. 
 2. Pred pokusom o vrátenie peňazí počkajte 30 dní od dátumu nákupu, keďže lehota na vrátenie produktov ROLI je 30 dní.

  Táto akcia sa nevzťahuje na vrátené produkty.
 3. Vyplňte formulár 30 až 60 dní od dátumu nákupu.

  Pripravte si doklad o kúpe a sériové číslo.
 4. Po overení žiadosti dostanete do 20 pracovných dní bankovým prevodom svoju odmenu vo forme vrátenia peňazí.

Okno vašej žiadosti o vrátenie peňazí

Deň 1

Dátum nákupu

 

Deň 30

Prvý možný
deň žiadosti

Deň 60

Posledný možný
deň žiadosti

Skontrolujte stav vašej pohľadávky

Podrobnosti o stave žiadosti

Odoslanie ID
Status
Informácie

Formulár žiadosti

*povinné polia
Osobné údaje
Ak sa chcete zaregistrovať, musíte mať najmenej 18 rokov.
Slovensko
Informácie o bankovom prevode
Informácie o nákupe

● Sériové číslo nájdete na spodnej strane svojho produktu ROLI.

● V prípade súprav Songmaker Kit stačí uviesť sériové číslo pre Seaboard Block.

● V prípade súprav Beatmaker Kit stačí uviesť len sériové číslo pre Lightpad Block M.

DD/MM/YYYY

● Platná nákupná faktúra / pokladničná účtenka musí jasne uvádzať názov predajcu, cenu zakúpeného výrobku, názov výrobku, ktorý ste si kúpili, a dátum nákupu tohto výrobku.

● V prípade nákupov na stránke www.roli.com dostanete doklad o kúpe po doručení vašej objednávky. Doklad o kúpe vám bude odoslaný v e-mailovej správe s predmetom správy „Your ROLI Purchase Receipt“.

● Môžete odoslať len súbory vo formátoch JPG, TIF a PDF.

● Súbor nesmie byť väčší ako 4 MB.

Aktualizované dňa 10:45 / 02-jan-2019

Účastníci/vy súhlasíte, že pre vás budú záväzné tieto zmluvné podmienky (ďalej len „Zmluvné podmienky“). Všetky informácie alebo pokyny zverejnené Usporiadateľom ohľadom Akcie na adrese www.roli.com/cashback2018 predstavujú súčasť Zmluvných podmienok.

Usporiadateľ

1. Usporiadateľom je spoločnosť ROLI Ltd. s registrovaným sídlom 2 Glebe Road, Dalston, Londýn, E8 4BD (ďalej len „Usporiadateľ“). Na túto adresu neposielajte žiadne prihlášky do akcie ani súvisiace propagačné materiály. Kontaktné informácie, ktoré slúžia na prihlásenie do akcie, nájdete v článku 14 nižšie.

Obdobie trvania Akcie

2. Akcia sa začína 29. novembra 2018 o 16:00 (GMT) a skončí sa 31. január 2019 o 23:59 (GMT) (ďalej len „Obdobie trvania akcie”). Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Obdobia trvania akcie.

Spôsobilosť

3. Akcia je dostupná pre účastníkov vo veku minimálne 18 rokov, ktorí si zakúpia buď (a) spôsobilý akciový produkt v spôsobilej krajine tak, ako je to uvedené v zozname nižšie (ďalej len „Spôsobilé krajiny“) od zúčastneného predajcu, alebo (b) spôsobilý akciový produkt online od zúčastneného predajcu, pričom takýto akciový produkt sa odošle do Spôsobilej krajiny (ďalej len „Účastník“).

 • Rakúsko
 • Austrália
 • Belgicko
 • Kanada
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • India
 • Írsko
 • Taliansko
 • Japonsko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Holandsko
 • Nový Zéland
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Slovensko
 • Juhoafrická republika
 • Južná Kórea
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Spojené arabské emiráty
 • Spojené kráľovstvo
 • Spojené štáty americké

4. Táto akcia nie je dostupná pre žiadne osoby profesionálne prepojené s touto akciou vrátane, avšak nielen, zamestnancov Usporiadateľa, jeho agentov, veľkoobchodných a maloobchodných predajcov, ich zamestnancov a zúčastnených dodávateľov.

Ponuka

Kompletný zoznam zúčastnených predajcov nájdete na stránke Zúčastnení predajcovia tu. Z tejto akcie sú vylúčené webové stránky a dražby tretích strán, a to aj v prípade, ak ich ponúka kvalifikovaný predajca.

5. Účastníci, ktorí si zakúpia nový (teda nie zrenovovaný, s druhým majiteľom, v skúšobnej verzii alebo s nižšou akosťou) model nasledujúcich produktov:
● Lightpad Block M,
● Seaboard Block,
● balík Seaboard Block,
● Beatmaker Kit,
● Songmaker Kit,
● Songmaker Kit GarageBand Edition,
● Seaboard RISE 25,
● Seaboard RISE 49,
(každý z nich je „Akciový produkt“ a spolu tvoria „Akciové produkty“) od zúčastneného predajcu zobrazené na stránke zúčastneného predajcu (ďalej len zúčastnený predajca“) počas obdobia trvania akcie a ktorí dostanú a ponechajú si Akciový produkt, môžu požiadať, tak ako to je uvedené a definované v časti „Žiadosti“ nižšie, o vrátenie peňazí (ďalej len „Odmena“) prostredníctvom bankového prevodu.

6. Hodnota Odmeny sa môže líšiť v závislosti od Akciového produktu a krajiny nákupu:

Krajina

Mena

Lightpad Block M

Seaboard Block & Seaboard Block Bundle

Beatmaker Kit

Songmaker Kit & Songmaker Kit GarageBand Edition

Seaboard RISE25

Seaboard RISE49

Rakúsko

EUR

25

40

40

65

85

130

Austrália

AUD

40

70

70

100

140

200

Belgicko

EUR

25

40

40

65

85

130

Kanada

CAD

40

65

65

100

125

200

Česká republika

CZK

675

1,125

1,125

1,685

2,250

3,375

Dánsko

DKK

180

300

300

475

600

950

Estónsko

EUR

25

40

40

65

85

130

Fínsko

EUR

25

40

40

65

85

130

Francúzsko

EUR

25

40

40

65

85

130

Nemecko

EUR

25

40

40

65

85

130

India

INR

2,100

3,500

3,500

5,000

7,000

10,000

Írsko

EUR

25

40

40

65

85

130

Taliansko

EUR

25

40

40

65

85

130

Japonsko

JPY

3,000

5,000

5,000

8,000

11,000

16,000

Lotyšsko

EUR

25

40

40

65

85

130

Litva

EUR

25

40

40

65

85

130

Luxembursko

EUR

25

40

40

65

85

130

Holandsko

EUR

25

40

40

65

85

130

Nový Zéland

NZD

40

70

70

100

140

200

Nórsko

NOK

250

400

400

600

800

1,200

Poľsko

PLN

110

185

185

280

370

560

Portugalsko

EUR

25

40

40

65

85

130

Slovensko

EUR

25

40

40

65

85

130

Juhoafrická republika

ZAR

435

720

720

1,085

1,450

2,170

South Korea

KRW

35,000

57,000

57,000

85,000

114,000

170,000

Španielsko

EUR

25

40

40

65

85

130

Švédsko

SEK

250

450

450

700

900

1,400

Švajčiarsko

CHF

30

50

50

75

100

150

Spojené arabské emiráty

AED

110

185

185

275

370

555

Spojené štáty americké

USD

30

50

50

75

100

150

Spojené kráľovstvo

GBP

25

40

40

60

75

115

Odmena bude prevedená len na bankové konto zaregistrované v krajine, v ktorej bol zakúpený spôsobilý Akciový produkt (v prípade nákupov v predajniach) alebo do ktorej bol doručený (v prípade online nákupov).

7. Účastníci môžu odoslať maximálne 1 Žiadosť na každý Akciový produkt, pričom sú spolu možné maximálne 2 Žiadosti na Účastníka.

8. Nákupy na aukčných webových stránkach (napr. eBay) alebo od predajcov-tretích strán pôsobiacich na webových stránkach iných predajcov (napr. Amazon Marketplace) sú z tejto Akcie výslovne vylúčené.

9. Odmeny sú neprenosné a nie je možné poskytovať namiesto nich alternatívy.

10. Nákupca súhlasí, že bude dodržiavať právne podmienky spoločnosti ROLI uvedené tu, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu vo forme referencie.

Podávanie žiadostí

10. Účastníci, ktorí si počas Obdobia trvania akcie zakúpia Akciové produkty, sú povinní navštíviť stránku www.roli.com/cashback2018, a to nie skôr ako 30 dní od dátumu zakúpenia a nie neskôr ako 60 dní od dátumu zakúpenia (ďalej len „Lehota žiadosti“). Pokiaľ ste napríklad uskutočnili nákup 29. novembra 2018, žiadosť je možné odoslať od 29. decembra 2018 do 28. januára 2019. Žiadosti odoslané mimo Lehoty žiadosti budú označené ako neplatné a nebudú akceptované.

11. Ak chcete odoslať žiadosť, vyberte tlačidlo „Poslať žiadosť“ na adrese www.roli.com/cashback2018. Otvorí sa nová webová stránka. Formulár online žiadosti vyplňte nasledujúcimi údajmi:
● uvedením identity a veku Účastníka;
● uvedením sériového čísla Akciového produktu, ktoré nájdete na spodnej strane Akciového produktu. V prípade súprav Songmaker Kit stačí poskytnúť len sériové číslo pre Seaboard Block. V prípade súprav Beatmaker Kit stačí poskytnúť len sériové číslo pre Lightpad Block M;
● nahratím dokladu o nákupe Akciového produktu od Zúčastneného predajcu (s jasne čitateľnými podrobnosťami o nákupe spôsobilého produktu, dátume nákupu, jeho cene a názve Zúčastneného predajcu), ako aj
● uvedením všetkých údajov pre bankový prevod;
● uvedením všetkých ostatných vyžadovaných informácií
(ďalej len „Žiadosť“).

12. Účastníci dostanú e-mailovú správu s potvrdením, že ich Žiadosť bola prijatá Usporiadateľom. Účastníci dostanú do desiatich (10) pracovných dní od odoslania Žiadosti e-mailovú správu s potvrdením, či bola ich Žiadosť úspešná a overená (ďalej len „Overenie žiadosti“). Nezabudnite si skontrolovať priečinok s nevyžiadanou poštou.

13. Úspešný Účastník dostane Odmenu bankovým prevodom po Overení žiadosti do dvadsiatich (20) pracovných dní.

14. Ak Účastník nedostane e-mailové potvrdenie, je povinnosťou Účastníka kontaktovať tím zákazníckej podpory Usporiadateľa na adrese cashbackpromo@rolisupport.freshdesk.com alebo tu vyplniť formulár podpory, a to do desiatich (10) pracovných dní od odoslania Žiadosti.

15. Ak bude Žiadosť považovaná za nesprávne odoslanú, Účastník o tom bude oboznámený do desiatich (10) pracovných dní od podania žiadosti, a bude môcť poskytnúť požadované informácie do desiatich (10) pracovných dní. Ak od Účastníka nebude prijatá odpoveď do desiatich (10) pracovných dní od odoslania e-mailu , Žiadosť bude označená za neplatnú a Účastník viac nebude spôsobilý na získanie Odmeny. V prípade, že Účastník odošle nesprávne údaje alebo podrobnosti o bankovom konte a vrátenie peňazí už bolo odoslané, refundácia alebo náhrada sa nebude realizovať, až kým nebude refundovaná alebo odoslaná späť suma na vrátenie peňazí.

16. Nekompletné Žiadosti budú považované za neplatné. V prípade straty, oneskorenia alebo poškodenia údajov, aké môžu nastať počas komunikácie alebo prenosu Žiadostí, Usporiadateľ vylučuje akúkoľvek zodpovednosť.

17. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť platnosť Žiadosti, pokiaľ uzná, že nie je v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami, a to výlučne na základe vlastného uváženia.

18. Usporiadateľ bude mať v prípade potreby právo prijať v rozumnej miere všetky opatrenia na ochranu pred podvodnými alebo neplatnými Žiadosťami vrátane, avšak nielen, žiadania o ďalšie overenie pre dokázanie skutočného nákupu.

19. Ak pred odoslaním Žiadosti Účastník vráti Akciový produkt alebo zruší jeho nákup, nebude môcť Žiadosť podať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť u Zúčastnených predajcov, či Akciový produkt nebol vrátený a Účastník odoslaním Žiadosti s týmto vyjadruje súhlas.

20. Ak chcete skontrolovať stav svojej Žiadosti, použite funkciu Sledovanie žiadosti na webovej stránke akcie. V prípade otázok týkajúcich sa zákazníckeho servisu môžete svoje otázky odoslať tu.

Súkromie a ochrana údajov

21. Účastník podaním svojej Žiadosti berie na vedomie, že jeho osobné informácie budú poskytnuté spoločnosti Interpay Sales Promotions (ktorá Akciu spravuje v mene Usporiadateľa) a vyjadruje súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov Usporiadateľa dostupnými na adrese: https://roli.com/legal/privacy-policy. Spoločnosť Interpay Sales Promotions bude používať vaše informácie výlučne na spravovanie tejto Akcie.

22. Účastník podaním svojej Žiadosti berie na vedomie, že Usporiadateľ, spoločnosť ROLI, bude mať v prípade potreby prístup k odoslaným informáciám s cieľom uľahčiť správu Akcie.

23. Podrobnosti a informácie poskytnuté Účastníkom počas účasti na akcii alebo žiadania o Odmenu sa nepoužijú na žiadne propagačné účely ani nebudú poskytnuté tretím stranám okrem prípadov, keď je to uvedené v týchto Zmluvných podmienkach alebo keď je to potrebné na účely plnenia Akcie.

Všeobecné ustanovenia

24. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť Zmluvné podmienky Akcie zmysluplným spôsobom a v súlade s príslušnou legislatívou a etickým kódexom.

25. Usporiadateľ neberie zodpovednosť a neručí za: (a) neprijatie odoslaných Žiadostí v dôsledku chýb prenosu alebo iných okolností, na ktoré nemá v zmysluplnom rozsahu vplyv; (b) oneskorené, stratené, zablúdené alebo poškodené prenosy alebo Žiadosti či Odmeny; (c) chyby alebo zlyhania týkajúce sa počítačov alebo korešpondencie; (d) akékoľvek prerušenia, straty alebo škody spôsobené udalosťami, na ktoré nemá Usporiadateľ vplyv; alebo (e) tlačové ani typografické chyby v akýchkoľvek materiáloch týkajúcich sa Akcie.

26. Za všetky príslušné dane a ďalšie súvisiace náklady a výdavky, ktoré nie sú uvedené v Zmluvných podmienkach, sú zodpovední výlučne Účastníci.

27. Účasťou na tejto Akcii súhlasia Účastníci, a to v maximálnom rozsahu povolenom všetkými príslušnými zákonmi, že Usporiadateľa, ako aj jeho partnerov a správcu, zbavuje zodpovednosti za akékoľvek poranenia, straty alebo škody, ktoré by mohli vzniknúť účasťou na Akcii alebo v spojení s ňou, vrátane, avšak nielen, odmeňovania, prijímania, preberania, vlastnenia, používania alebo zneužívania Odmeny. Obmedzenie zodpovednosti uvedené vyššie sa nevzťahuje na zodpovednosť v dôsledku podvodu (vrátane podvodnej dezinterpretácie), smrti alebo zranenia osôb v dôsledku nečinnosti Usporiadateľa.

28. Správu Akcie vykonáva spoločnosť Interpay Sales Promotions (ďalej len „SP“) zaregistrovaná v Írsku pod číslom 476077 a so sídlom na IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írsko.

29. Na Akciu sa vzťahujú zákony Anglicka a jej strany vyjadrujú súhlas, že sa podriadia výlučnej jurisdikcii anglických súdov.

* Prijímam Zmluvné podmienky a prečítal(a) som si Pravidlá ochrany osobných údajov. Vyjadrujem súhlas s tým, že odoslaním svojej žiadosti bude mať usporiadateľ, spoločnosť ROLI, v prípade potreby prístup k mojim informáciám.